ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών / δικαιούχων και τα συγγενικά δικαιώματα των εκδοτών μουσικού υλικού που εκπροσωπούμε, παρακολουθώντας στενά: 

  • τις νέες μορφές/μέσα διακίνησης της τέχνης που αλλάζουν ραγδαία την παγκόσμια αγορά 
  • το μεταβαλλόμενο νομοθετικό πλαίσιο (εθνική νομοθεσία, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, διεθνείς συμφωνίες), που εξελίσσεται για να προστατεύσει το έργο τέχνης από κάθε μορφής χρήση.

Με μεγάλη εμπειρία σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, παρέχουμε ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν:

  • νομικές συμβουλές προς τους χρήστες (παραγωγούς πολιτιστικών εκδηλώσεων) για τη νόμιμη χρήση των έργων που αδειοδοτούμε, 
  • την έννομη προστασία των δημιουργών/δικαιούχων που εκπροσωπούμε, σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων τους (άνευ αδείας παρουσίαση, διασκευή έργου ή άλλη  χρήση). Αναλαμβάνουμε την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους ενώπιον των αρμόδιων Δικαστηρίων, διεκδικώντας τη λήψη όλων των μέτρων που παρεμποδίζουν την προσβολή τους και τη χρηματική αποζημίωση που συνεπάγεται,
  • τη στενή εποπτεία της πολιτιστικής δράσης σε Ελλάδα και Κύπρο (κυρίως στον χώρο της μουσικής, του θεάτρου και του χορού), προκειμένου να εντοπίσουμε έγκαιρα οποιαδήποτε μη αδειοδοτημένη  χρήση του ρεπερτορίου που εκπροσωπούμε.