ΓΕΝΙΚΑ

Παρέχουμε, σε Ελλάδα και Κύπρο, όλο το φάσμα των υπηρεσιών που σχετίζονται με την προστασία και την ανάδειξη του ρεπερτορίου των δημιουργών που εκπροσωπούμε, μέσω των συμβάσεων συνεργασίας που διατηρούμε είτε απευθείας με τους ίδιους είτε με αυτούς που διαχειρίζονται τα δικαιώματά τους. Νομικές, συμβουλευτικές, οικονομικές υπηρεσίες αλλά και 360ο ενέργειες προβολής και επικοινωνίας, συνθέτουν τις τρεις βασικές δραστηριότητες της εταιρείας The Artbassador.