ΠΡΟΩΘΗΣΗ

Επιτυγχάνουμε συνέργειες προκειμένου να προωθήσουμε με επιτυχία το ρεπερτόριο που διαχειριζόμαστε, στην πολιτιστική σκηνή Ελλάδας και Κύπρου. Αναδεικνύουμε την αξία των δημιουργών μας, εξασφαλίζουμε το μέγιστο όφελος σε αυτούς και τους διεθνείς οίκους που εκπροσωπούμε. Διαμορφώνουμε τις προϋποθέσεις για να επενδύσουν στο έργο τους οι εταιρείες, οι παραγωγοί και τα media. Για να αποκτήσουν οι ίδιοι την αυτοδυναμία και την αυτοπεποίθηση που τροφοδοτούν την τέχνη τους.

Στους παραγωγούς και τους καλλιτεχνικούς φορείς που απευθύνονται σε εμάς για τον προγραμματισμό τους, δίνουμε πρόσβαση σε ένα ανεξερεύνητο ρεπερτόριο και το έναυσμα για να επιχειρήσουν νέες αναγνώσεις των έργων της κλασικής και σύγχρονης τέχνης.

Συνδυάζουμε 360ο ενέργειες προβολής και επικοινωνίας με όλους τους συνεργάτες μας, μέσω:

  •     του ενημερωτικού και διαδραστικού χαρακτήρα του site μας (πολιτιστική ατζέντα, forums κ.ά.)
  •     των κοινωνικών δικτύων,
  •     newsletter και άλλου προωθητικού υλικού,
  •     της συμμετοχής μας σε διεθνή συνέδρια και ημερίδες,
  •     των δομών που έχουν αναπτύξει οι μεγάλοι διεθνείς οίκοι που εκπροσωπούμε και επιτρέπουν τη διασύνδεση των δημιουργών με την παγκόσμια καλλιτεχνική κοινότητα.