Μουσική

CONCERTO FOR SAXOPHONE QUARTET του Philip Glass

06 June 2013- 07 June 2013 ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΚΥΠΡΟΥ

Το έργο CONCERTO FOR SAXOPHONE QUARTET του Philip Glass σηματοδοτεί την έναρξη συνεργασίας της "The Artbassador" με την Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου. Οι παραστάσεις έγιναν στο Μαρκίδειο Θέατρο Πάφου και στο Θέατρο Στροβόλου Λευκωσίας στις 6 και 7 Ιουνίου 2013.