SACD

Η SACD ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 1829 και έκτοτε λειτουργεί ως Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων συγγραφέων και συνθετών δραματικών έργων.
Η SACD διαχειρίζεται, προωθεί και προστατεύει για λογαριασμό των μελών της τα δικαιώματα εκτέλεσης των θεατρικών, οπτικοακουστικών ή φωτογραφικών τους έργων αδειοδοτώντας παραστάσεις και εισπράττοντας τα αναλογούντα δικαιώματα.

Οι ρίζες δημιουργίας της SACD εντοπίζονται στην πρωτοβουλία του Γάλλου θεατρικού συγγραφέα Beaumarchais, όταν τον Ιούλιο του 1777 ένωσε μια ομάδα συναδέλφων του με σκοπό να σχηματίσουν μια εταιρία συγγραφέων δραματικών έργων. 
Στόχος της ενέργειας αυτής ήταν να αντιταχθούν στις μονοπωλιακές και καταχρηστικές προς τα συμφέροντά τους πρακτικές της πανίσχυρης την εποχή εκείνη ομάδας της Comédie Française που μεταξύ άλλων περιλάμβαναν:
Την απαίτηση παραχώρησης του δικαιώματος πρώτης άρνησης όταν τα θεατρικά έργα των συγγραφέων ήταν γραμμένα σε έμμετρο κείμενο.
Εξευτελιστικές αμοιβές που δεν αναθεωρούντο ακόμα και όταν τα εγκεκριμένα έργα γνώριζαν μεγάλη επιτυχία (πχ: O κουρέας της Σεβίλλης).

Τον Ιανουάριο του 1791, η γαλλική Συνέλευση αναγνώρισε επίσημα την έννοια των δικαιωμάτων του δημιουργού (droit d'auteur) σε ένα νόμο που λίγες μέρες αργότερα κυρώθηκε από τον Louis XVI. 
Από την πρωτοβουλία του Beaumarchais και το σχηματισμό του Οργανισμού το 1829 μέχρι σήμερα, δηλαδή για περισσότερο από δύο αιώνες, η SACD υπηρετεί τη συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
Κύρια αποστολή του SACD αποτελεί η διασφάλιση της συλλογικής διαχείρισης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειοδτώντας, εισπράττοντας και διανέμοντας στα μέλη της τα σχετικά δικαιώματα.
Το πεδίο εφαρμογής καλύπτει όλα τα οπτικοακουστικά έργα: 
τον κινηματογράφο (μικρού και μεγάλου μήκους), 
την τηλεόραση (τηλεοπτικές ταινίες και σειρές), 
ταινίες κινουμένων σχεδίων, 
ταινίες μυθοπλασίας ραδιοφώνου, 
διαδραστικές δημιουργίες και τις 
παραστατικές τέχνες: θέατρο, όπερα, μιούζικαλ, μουσικό θέατρο, ζωντανή μουσική επί σκηνής, χορογραφία, σκηνοθεσία, τσίρκο, τέχνες του δρόμου, παντομίμα, κουκλοθέατρο κ.α.

Η SACD εκπροσωπεί περισσότερα από 44,000 μέλη με κατάλογο που φτάνει τα 500,000 έργα και έχει συνάψει συμβάσεις με Οργανισμούς και Εκπροσώπους σε όλο τον κόσμο για την είσπραξη των δικαιωμάτων που αφορούν στο ζωντανό θέαμα και στις οπτικοακουστικές παραγωγές.
 

Λίγα λόγια για τον Entr'Actes:

 

Ο Entr'Actes αποτελεί έναν δίγλωσσο δικτυακό τόπο που φιλοξενείται από τον Γαλλικό Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων συγγραφέων και συνθετών δραματικών έργων (SACD) με στόχο την προώθηση των έργων ζώντων γαλλόφωνων θεατρικών συγγραφέων.

 

Τα έργα που επιλέγονται από την επιτροπή ανάγνωσης του Entr'Actes και προωθούνται στο εξωτερικό από την SACD αντιπροσωπεύουν ένα ευρύ φάσμα των  επκρατουσών στην δραματουργία τάσεων.

 

Για την καλύτερη επίτευξη των στόχων του ο Entr'Actes προχώρησε στην ανάπτυξη της ηλεκτρονικής έκδοσης “Actes du Théâtre” της οποίας οι συχνές εκδόσεις παρουσιάζουν τις τρέχουσες δραστηριότητες των θεατρικών τους συγγραφέων στη Γαλλία και στο εξωτερικό.

Επιλέον ο ο Entr'Actes διαχειρίζεται μια διαδικτυακή βάση δεδομένων που περιέχει τα έργα των σύγχρονων Γάλλων θεατρικών συγγραφέων. Από την ημερομηνία λειτουργίας της ως σήμερα έχουν απογραφεί 6.000 μεταφράσεις θεατρικών έργων, 1.100 θεατρικοί συγγραφείς σε 46 διαφορετικές γλώσσες.

 

Τέλος υπάρχει μια νέα στήλη με τίτλο “Νέα από το Εξωτερικό” παραθέτει πληροφορίες σχετικά με τις προωθητικές ενέργειες της SACD και τις διεθνείς πολιτιστικές της δραστηριότητες.